گیر اي مرگ عالم را در آغوش

کـه از فرق علی خون می زند جوش

متاب اي مه متاب اي مه کـه امشب

چراغ عمر مولا گشته خاموش

 

شهادت مظلومانه حضرت علی «ع» تسلیت باد


چاپ