فایل ضمیمه (سایز: 405KB فرمت: jpg)

 

سرپرست معاونت فنی و اجرایی منصوب شد....

با صدور حکمی از سوی آقای حامد نوروزی مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس ، آقای جواد عربلو به سمت سرپرست معاونت فنی و اجرایی شرکت منصوب گردید.چاپ