فایل ضمیمه (سایز: 168KB فرمت: jpg)

سرپرست معاونت بهره بردازی منصوب شد...

با صدور حکمی از سوی حامد نوروزی مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس ، مهندس جواد عربلو به سمت سرپرست معاونت بهره برداری شرکت منصوب گردید.


چاپ