پیام و متن تبریک روز شیراز, جدید 1401 -❤️ گهر

۱۵ اردیبهشت روز شیراز، شهر ادب و تاریخ ایران زمین

بی تردید با فرارسیدن فصل بهار و ماه اردیبهشت، اولین شهری که برای سفر می توان در ذهن تصور کرد، شهر شعر و تاریخ و شهر بهار نارنج، شیراز زیبا است.

شیراز به دلیل داشتن باغ های زیبا و مملو از درختان بهار نارنج در این ایام از سال، رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفته و هر عاشق سفری را به سوی خود جذب می کند.

 

مژده ای شیراز من، بوی بهار آورده­ ام

پیک گلزار دلم، پیغام یار آورده ­ام

گر بهار آورده با خود نرگس و نسرین و گل

صد بهار جانفزا، من در کنار آورده ­ام

روز زیبای شیراز مبارک و فرخنده باد

پیام و متن تبریک روز شیراز, جدید 1401 -❤️ گهر


 

 


چاپ