اولین جلسه فصلی مدیران و سرپرستان با حضور مدیرعامل محترم شرکت بهره برداری برگزارگردید...

دراین نشست مهندس نوروزی ضمن تبریک سال نو و تشکر از زحمات پرسنل در سال گذشته ابراز امیدواری نمودند

که در سال جدید مشکلات و موانع پیش روی شرکت برطرف گردد و کلیه کارکنان نیز با تلاش شبانه روزی و اهتمام جدی

در راستای ارتقای شرکت بهره برداری وتعامل همه جانبه با شرکت سهامی آب منطقه ای فارس گام  بردارند.

ایشان با توجه به کم سابقه بودن وضعیت خشکسالی سال زراعی جاری و حجم پایین آب موجود درمخازن سدها،   

خواستار برنامه ریزی دقیق و مجاهدت خالصانه توسط پرسنل گردیدند و تاکید نمودند با هرگونه کم کاری و تخلف اداری

به شدت و بدون هیچ گونه اغماضی برخورد خواهد شد.

در این جلسه کلیه مدیران و سرپرستان به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند و همچنین به اختصار گزارشی از عملکرد

و فعالیت خود بیان کردند.

در پایان مهندس نوروزی برای کلیه پرسنل خدوم و زحمتکش شرکت بهره برداری، سالی همراه با توفیق، بهروزی و سلامتی را آرزو نمودند.


چاپ