فایل ضمیمه (سایز: 291KB فرمت: docx)

اولین جلسه مدیرعامل شرکت با مدیران،سرپرستان و ادارات تحت پوشش درسال 1398  راس ساعت 9 صبح یک شنبه 98/01/18

در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل شد.

دراین جلسه آقای حامد نوروزی ضمن تبریک سال نو و ارزوی موفقیت و بهروزی برای همکاران توجه همگان را به فرمایشات مقام معظم رهبری جلب وبا تاکید بر نامگذاری سال جدید تحت عنوان رونق تولید خواستار نهایت تلاش وجدیت در خدمات رسانی در چار چوب مقررات و ضوابط گردید.


چاپ