فایل ضمیمه (سایز: 398KB فرمت: jpg)

سرپرست معاونت بهره برداری منصوب شد...

با صدور حکمی از سوی حامد نوروزی مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس ، افشین نیکبخت به سمت سرپرست معاونت بهره برداری انتصاب گردید.


چاپ