1160 حلقه چاه غیرمجاز در استان فارس پر و مسلوب المنفعه گردید...

در چهارچوب پیمان فی مابین شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی فارس و شرکت سهامی آب منطقه ای فارس با موضوع "پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز"درماه های بهمن واسفند سال 96 تعداد1160حلقه چاه درشهرستانهای اقلید، بوانات،آباده، جهرم، سروستان، داراب، نی ریز، شیراز، خرامه وکامفیروزپرومسلوب المنفعه و همچنین 15دستگاه موتورپمپ غیرمجاز از حاشیه رودخانه های بالادست سد ملاصدرا توقیف، بارگیری و به پارکینگ منتقل گردید.


چاپ