فایل ضمیمه (سایز: 365KB فرمت: jpg)

سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی منصوب شد...

با صدور حکمی از سوی آقای حامد نوروزی مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس ، سرکار خانم سیده مریم دبیری به سمت سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی شرکت منصوب گردید.

 

چاپ