فایل ضمیمه (سایز: 398KB فرمت: jpg)

سرپرست معاونت بهره برداری  منصوب شد...

با صدور حکمی از سوی آقای حامد نوروزی مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس ، آقای علی دلیر به سمت سرپرست معاونت بهره برداری شرکت منصوب گردید.

 

چاپ