صفحه اصلی معرفی شرکت آمار و عملکرد اخبار و رویداد اطلاعیه ها خدمات مشترکین ارتباط با ما نقشه سایت
ارتباط باما

 

 آدرسشیراز - 500متربالاتر از دروازه قرآن - سمت راست

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس      

کد پستی :7146835931 

تلفن:2281388 -0711 - 2281387 -0711 

 نمابر:2269933-0711

Email  : info@farsidn.Co.ir