انتصابات جدید در شرکت آب منطقه ای فارس

طی احکام جداگانه تعدادی ازروسا ومدیران درحوزه امورآب شهرستانها وحوزه ستادی شرکت آب منطقه ای استان فارس منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای فارس، مهدی طاهری مدیر منابع انسانی و پشتیبانی شرکت گفت : به دستور سیاوش بدری مدیر عامل شرکت پس از هماهنگی های لازم، احکام جداگانه ای برای تعدادی از روسا و مدیران صادر و طی مراسمی معارفه شدند.

طاهری گفت : طی این احکام  آقایان سید محمد حسن  حسینی قیری بعنوان مدیر منابع آب شهرستان کازرون و ابوالفضل رحمانیان کوشککی بعنوان سرپرست  اداره منابع آب شهرستان خنج منصوب  شدند  و از خدمات غلامحسین کریمی و عبدالکریم خواجه   طی دوران خدمتی تقدیر بعمل آمد .

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای ادامه داد همچنین در حوزه ستادی  طی احکامی آقایان محمد رحیمی  بعنوان سرپرست مدیریت طرح های توسعه منابع آب و افراسیاب خوشاب بعنوان سرپرست مدیریت فنی آب  منصوب گردیده و از خدمات مدیران قبلی تقدیر و تشکر بعمل آمد .

وی افزود : آقای احمد رضا نوزری نژاد با حفظ سمت پست سازمانی بعنوان مشاور مدیر عامل در امور ایثارگران شرکت منصوب گردید . در ابلاغ ایشان علاوه بر تعهد و تجربیات خدمتی  به سوابق ارزشمند جانبازی و ایثارگری آقای نوزری نژاد اشاره شده است .

طاهری گفت : طبق برنامه ها و دستورات مدیر عامل شرکت هدف از جا به جایی مدیران مجموعه ، ایجاد تفکر جدید در راستای اهداف حاکمیتی وزارت نیرو بویژه همراه با کار جهادی می باشد. رمز موفقیت امور ، همدلی و همکاری در میان پرسنل می باشد و بایستی به شکل مستمر حتی با جا به جایی مدیران ادامه داشته باشد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از توان همکاران متعهد در تحقق اهداف و انجام وظایف محوله کوشا باشیم.

 

کد خبرسازمان:  2074

چاپ